Home

WWZ-SUPPORT

'Laat u niet verrassen!'

 

De omstandigheden rond arbeid en personeel veranderen razendsnel. Flexibiliteit en voorbereid zijn op de toekomstige ontwikkelingen zijn belangrijker dan ooit. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) geeft regels en kaders voor deze veranderende omstandigheden.

 

Wat kan WWZ-Support voor u betekenen?

Wij als onafhankelijke WWZ-deskundigen zorgen ervoor dat uw onderneming WWZ-proof wordt en blijft. Met een bezetting die voldoende flexibel is, initiatief neemt, er plezier in heeft en zorgt voor de beoogde resultaten. Onze manier van werken sluit aan bij de MKB-markt: praktisch en no nonsens.

 

Wij zorgen voor een WWZ-scan van uw bedrijf. Hierbij kijken wij samen of uw bedrijf klaar is voor het implementeren van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Het doel van de WWZ-scan is dat u in korte tijd, met minimale inspanning, een beeld krijgt van de gevolgen van de WWZ. De uitkomsten van de WWZ-scan kunnen u helpen bij de voorbereiding en implementatie van de verplichtingen die vanaf 2015 van kracht zijn. Ook kunt u bepalen welke verdere behoefte aan ondersteuning noodzakelijk is.

 

De Wet Werk & Zekerheid brengt verschillende veranderingen met zich mee. Hieronder staan de belangrijkste veranderingen weergegeven.

Wijzigingen in het arbeidscontract

 

 • Proeftijd is niet altijd meer toegestaan
 • Concurrentiebeding niet in tijdelijk contract
 • Aanzeggen of vergoeding bij tijdelijk contract
 • Mogelijkheid tot uitsluiten loondoorbetaling is aangescherpt

Ingangsdatum: 1 januari 2015

Wijzigingen in de ketenregeling

 

 • Maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar
 • Onderbreking van de keten na zes maanden
 • Afwijken ketenregeling mag o.a. bij uitzendwerk

Ingangsdatum: 1 juli 2015

Wijzigingen in het ontslagrecht

 

 • Vast voorgeschreven ontslagroute
 • Overeenstemming en bedenktijd
 • Verkorten opzegtermijn
 • Opzegging bij bereiken AOW-leeftijd
 • Transitievergoeding
 • Overgangsregeling
 • Hoger beroep en cassatie

Ingangsdatum: 1 juli 2015

Wijzigingen in de

WW

 

 • Na halfjaar alle arbeid passend

Ingangsdatum: 1 juli 2015

 

 • WW- uitkering maximaal twee jaar

Ingangsdatum: stapsgewijs vanaf 1 juli 2016

 

 • Arbeidsverleden telt minder mee

Ingangsdatum: 1 juli 2016